Fonaments de ciència de materials (3105G00013/2018) còpia 1

Fonaments de ciència de materials (3105G00013/2018) còpia 1

Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polí