Llenguatge no verbal. Comunicació audiovisual i disseny gràfic. Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Retòrica visual i currículum ocult visual. Cultura i comunicació visual: perspectiva educativa. Música i so en la comunicació educativa. Educació de la veu i la cançó.