Aquest curs té per objectiu principal que els alumnes tinguin un primer contacte amb el mon professional de la Psicologia. Com a mitjar per aconseguir-ho farem dues activitats:

- La primera consisitirà en fer un mapa de recursos de psicologia de les comarques gironines. Amb aquesta activitat pretenem que l'estudiant conegui en què treballa el psicòleg. Dit d'una altra manera, quin és el mon real del psicòleg a las comarques gironines en el moment actual

- La segona consistirà en la participació en un projecte amb un component psicològic. La participació anirà dirigida a l'ajuda en la realització del projecte (es a dir, oferir un servei) mentre s'apren una competència bàsica de la Psicologia (l'observació). Es a dir, desenvolupar una mirada psicològica en aquells llocs en que s'estiguin portant a terme serveis a la comunitat. Aquesta activitat també pretent sensibilitzar als estudiants cap a els problemes que té plantejades la comunitat i que refelxioni com, des de la psicologia, podem proposar maneres d'afrontar-los.