Efectes dels psicofàrmacs sobre l'organisme. Psicofàrmacs en diversos trastorns. Mecanismes generals de l'activitat dels fàrmacs, acció i utilització.