La seva finalitat és presentar les polítiques de benestar social i la legislació que fonamenten els processos d'intervenció socioeducativa. Comprèn els següents continguts:-Polítiques socials: Aspectes conceptuals. Estat de Benestar i Polítiques Públiques