Fonts d’informació. Obtenció de la informació. Tècniques d'anàlisi estadístiques. // Fuentes de información. Obtención de la información. Técnicas de análisi estadística.