Estat de la cultura emprenedora a Espanya. Estudi especialitzat sobre la situació de l'empresari a Espanya: tipus d'empreses; formació de l'empresariat, mesures de suport. La creixent emergència de l'empresariat d'origen estranger a Espanya. Estudi avança