Estructura, organització molecular i activitat cel·lular.Comunicació intracel·lular i senyalització intercel·lular.