Estudi de la morfologia, estructura i funció dels diferents aparells i sistemes en l'humà.