Clonatge i expressió de proteïnes recombinants. Mutagènesi dirigida i a l'atzar. Evolució dirigida de proteïnes. Exemples de construcció de proteïnes d'interès biomèdic i estratègies de screening. Selecció de línies cel·lulars. Sistemes d'escalat: del lab