Hi ha dues parts. La primera s'ocupa de la gestió econòmica i el finançament del turisme, bàsicament a través dels impostos, i els arguments econòmics i els efectes de la intervenció del sector públic en el turisme. També s'ocupa de l'anàlisi econòmica de