Assignatura en la que s'utilitza la capacitat d'innovació i la creativitat per entendre el procés de creació i desenvolupament de productes turístics.