Les dinàmiques de la innovació a les organitzacions turístiques