Anàlisi de les estratègies de fixació de preus en el sector turístic a partir de la resolució de problemes.