En aquesta assignatura es pretén reflexionar sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua, valorant la necessitat de desenvolupar totes les habilitats lingüístiques. També vol contribuir a comprendre criteris i adquirir recursos i tècniques pe