L'assignatura se centra en l'anàlisi i la creació de recursos lingüístics que han de facilitar la tasca dels docents de les àrees de llengua, així com d'altres recursos que els coordinadors lingüístics de centre han de conèixer per orientar els docents d'