Anàlisi del règim de responsabilitat per productes defectuosos. El concepte de defecte. Riscos del desenvolupament. Compatibilitat de règims especials i generals. Seguretat de productes: interrelació amb el règim de responsabilitat per productes defectuos