Fonaments: noció de contracte; contracte i il · lícit civil. Formació: Responsabilitat precontractual, nul · litat i remeis indemnitzatoris vinculats als vicis del consentiment contractual. Interpretació. Remeis davant l'incompliment. La liquidació de dan