I.- Assessorament: Estudi del Dret Administratiu per a l'exercici de l'advocacia. Àmbits materials de defensa: Procediment, acte i recursos administratius. L'actuació administrativa electrònica. Sistemes alternatius de resolució de conflictes: Formes de t