Dret de la persona. Contractes i obligacions. Drets reals. Dret de família. Dret de successions. Dret civil català.