Consisteix en l'elaboració d'un informe escrit sobre un cas o qüestió jurídica pràctica, que bé pot estar extret de la realitat o haver estat dissenyat ad hoc de manera que plantegi qüestions i problemes de fons en relació amb l'assessoria jurídica o la l