Determinació de càrregues. Anàlisi de falla estàtica i a fatiga amb elements finits. Anàlisi de rigidesa. Casos en elements de màquines.