Desenvolupament d'una tesi o treball d'investigació original relacionat amb la temàtica de la mecànica de materials i estructures