Responsabilitat civil extracontractual i distribució de recursos. Tres arguments distributius: 1) el sistema és regressiu, 2) la responsabilitat civil com a esquema de distribució local; 3) distribució de drets i regles de responsabilitat. La distribució