Temes actuals del Dret privat, a desenvolupar en el marc de seminaris d'especialització. Especial tractament de la influència de la tradició jurídica europea en la modernització i harmonització de les legislacions contemporànies