Temes actuals del Dret privat, a desenvolupar en el marc de seminaris d'especialització. La diferent regulació i valoració dels accidents de treball i les malalties professionals en l'àmbit de prevenció de riscos laborals i en matèria de Seguretat Social.