Protecció civil dels drets fonamentals, en particular la indemnització per lesió dels drets de la personalitat. Drets amb protecció específica en la llei (LO 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil de l'honor, la intimitat i la pròpia imatge).