Estructura social i desigualtats en els estats de benestar actuals. La clase social, la pobresa i l'exclusió. La importància de la perspectiva familiar en l'anàlisi social.