Catàlisi: conceptes bàsics. Catàlisis homogènia mitjançant metalls de transició. Catàlisi heterogènia. Catálisis organometàl·liques importnats (fonaments, exemples, versions enantioselectives). Exemples rellevant de catàlisis en procesos industrials.