Potencials redox i barreres de reacció. Superficie d'energia potencial. Reaccions catalítiques de sistemes biològics. Análisi cinètic i evidències mecanístiques de reaccions químiques. Caracterització d'intermedis de reacció.