Tècniques de comunicació científica. Escriure i presentar treballs científics Ús de les noves tecnologies en la difusió de la recerca. Direcció i gestió de projectes científics. Aspectes tècnics i metodològics de la innovació i el R+D+I. Seminaris multidi