Síntesi orgànica: estratègies i control. Formació d'enllaços mitjançant catàlisi per metalls de transició. Estratègies de síntesi en fase sòlida.