Transportadors d'energia. Fotosíntesi artificial. Descomposició de l'aigua. Producció i emmagatzematge d'hidrogen. Catalitzadors per a reaccions en cel·les de combustible i combustions catalítiques.