Aplicació de noves eines en l'anàlisi de l'enllaç químic en la resolució de problemes relacionats en l'estructura molecular i reactivitat química. Teoria d'orbitals molecular i densitat electrònica.