Aplicacions de la biotecnologia a les indústries d’aliments d’origen animal i vegetal: fermentacions alcohòliques i làctiques. Cultius iniciadors, bioconservadors i probiòtics. Ingredients, additius i coadjuvants biotecnològics. Fonts d’enzims i aplicacio