Anàlisi de dades biològiques. Bases de dades moleculars i motors de cerca. Anàlisi de seqüències: seqüenciació i anotació de genomes; genòmica comparativa; estructura dels àcids nucleics; variabilitat genòmica; disseny d'assajos moleculars. Eines d'anàlis