Finançament de la recerca: Modalitats de recerca. Fonts, objectius, criteris i programes de finançament. Adreces d'utilitat de convocatòries per a la sol·licitud de recursos per a la recerca. Productivitat científic-tecnològica: Publicacions científiques.