Tipus i creació d'empreses. Esquema bàsic i apartats d'un pla de negoci: Resum executiu, area comercial, l'empresa, mercat, màrketing, Pla econòmic-financer, cronograma. Exemples de plans d'empresa biotecnològica.