Realització d'un treball pràctic supervisat que serveixi com a iniciació a la recerca i/o introducció a l'exercici profesional en l'ámbit de la biotecnologia alimentària. Integració en un equip de professionals o investigadors per participar en un project