Desenvolupar una tesis o treball de recerca original, relacionats amb la innovació empresarial i/o gestió de la tecnologia