A) Les ciutats intel·ligents edifiquen en la ciutat sostenible: indicadors existents per la mesura de la sostenibilitat urbana i indicadors necessaris per a la mesura de la intel·ligència urbana. Noves mètriques de representació per a la mesura de la inte