A) Tècniques de mineria de dades i aprenentatge automàtic: Mòdul genèric en Intel·ligència Artificial. Tècniques d'aprenentatge automàtic i descoberta de coneixement. Conjunts, lògica i raonament difús i aproximat (fuzzy , rough) i extensions espacials. O