A) Arquitectures de software distribuït: Arquitectures orientades a serveis (SOA), Arquitectures orientades a esdeveniments i processament d'esdeveniments complexes (CEP), arquitectures multiagent, etc. B) Sistemes multiagent: mòdul genèric centrat en la