A) Tècniques de monitorització i control urbà per a la gestió eficient de recursos urbans: Adquisició de dades en entorns urbans i distribuïts, estratègies de monitorització. Monitorització i control de recursos distribuïts (electricitat, energia, aigua,