Elaboració del treball final de màster donant continuïtat en mode recerca al treball realitzat en les estades en entorn laboral