L'objectiu d'aquesta assignatura es proporcionar als estudiants eines per al control de gestió a les empreses. En una primera part, l'assignatura es centra en els indicadors de gestió que proporciona la comptabilitat interna o de costos. Més endavant, s'i