L'assignatura té una vocació pràctica per permetre a l'alumne disposar d'una base per transformar la innovació en models de negoci. Apart, mitjançant casos pràctics, conferències amb emprenedors i visites d'empreses es mostraran casos reals per visualitza