Els objectius formatius de l'assignatura són: 1. Conèixer els àmbits d'intervenció de la psicologia de l'educació que corresponen a contextos de desenvolupament diferents del context escolar. 2. Identificar les característiques de les pràctiques educat