La Salut a l'espai europeu Dimensió europea de la promoció de la salut Polítiques específiques de la promoció de la salut El treball en xarxa de la promoció de la salut.