La formació oficial de postgrau de segon cicle ha de permetre adquirir una formació orientada a impulsar l'inici de la carrera investigadora. En consonància amb aquesta missió, l’assignatura té per objectiu que l'alumne desenvolupi competències bàsiques